Zorgtraject

Wij begeleiden ook mensen met een zorgtraject.
Dit is een geschreven verbintenis getekend door onderstaande 3 personen:

 • uzelf
 • uw huisarts
 • uw specialist

De huisarts zal een kopie van het getekende contract opsturen naar uw ziekenfonds.
De adviserend geneesheer van het ziekenfonds laat jou en je artsen weten wanneer het contract start.

In onze apotheek kan je, in samenwerking met de huisarts, de specialist en de educator
gratis materiaal bekomen. Spreek er met ons over, we helpen je op weg!

Er zijn 2 soorten zorgtrajecten nl diabetes en nierinsufficientie.

 een zorgtraject diabetes kan je aangaan als:

 •  je diabetes type 2 hebt
 • je een insulinebehandeling met 1of 2 insuline-injecties per dag volgt
 • de behandeling met tabletten onvoldoende is: een insulinebehandeling  te overwegen valt

Hoe?

 • een zorgtrajectcontract ondertekenen na consultatie bij uw huisarts en uw specialist
 •  je globaal medisch dossier laten beheren door uw huisarts
 • ten minste 2 contacten (raadpleging of bezoek) per jaar met uw huisarts hebben
 • ten minste 1 maal per jaar uw specialist raadplegen

Wat?

je apotheker geeft je gratis:

 • 1 bloedglucosemeter hernieuwbaar na 3 jaar
 • 3 x 50 strips et 100 lancetten per 6 maanden

een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie kan je aangaan als:

 • vanaf een ernstig stadium (GFR<45), 2 keer bepaald door middel van een bloedanalyse
 • met een proteïnurie van meer dan 1g/dag, 2 keer bepaald door middel van een urineonderzoek
 • ouder dan 18 jaar zijn
 • niet in dialyse zijn of geen niertransplantatie ondergaan hebben
 • in staat zijn op raadpleging te gaan

Hoe?

 • een zorgtrajectcontract ondertekenen na consultatie bij uw huisarts en uw specialist
 •  je globaal medisch dossier laten beheren door uw huisarts
 • ten minste 2 contacten (raadpleging of bezoek) per jaar met uw huisarts hebben
 • ten minste 1 maal per jaar uw specialist raadplegen

Wat?

Op voorschrift van de huisarts leveren we een klinisch gevalideerde bloeddrukmeter af
(incl de noodzakelijke uitleg over het goed gebruik en de werking van het toestel)

Het maximale bedrag van de tegemoetkoming voor de bloeddrukmeter bedraagt 60 euro.
Wens je een duurdere bloeddrukmeter, dan betaal je de opleg (mag max 18 euro zijn)